SAP FI (Finansal Muhasebe) Modülü – Uzman Kullanıcı Programı

SAP FI (Finansal Muhasebe) Modülü Genel Bilgi:  İşletmelerin muhasebe departmanlarında mali ve muhasebesel faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tüm muhasebesel kayıtlarının tutulmasını ve raporlanmasını sağlayan modüldür.

FI modülünün ana klasörleri; Genel Muhasebe, Satıcılar Muhasebesi, Müşteriler Muhasebesi, Duran Varlıklar Muhasebesidir.

FI Modülü, İnsan Kaynakları, Satınalma, Satış-Dağıtım ve Maliyet Muhasebesi modülleri gibi muhasebe kaydını oluşturan tüm modüllerle ile entegrasyon halindedir. 

FI modülü, SAP ERP sisteminin yapı taşlarından birisidir. Hemen hemen tüm sektörlerde küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler bu mönülü kullanabilmektedir.

Hedef: Şirketlerin Muhasebe ve Finans Departmanlarında, uzman, kıdemli uzman, sorumlu/şef pozisyonlarında çalışacak SAP ERP sistemine hakim kullanıcılar yetiştirmektir.

Eğitim Ön Koşulu: TDHP / Genel Muhasebe bilgisine hakim

Eğitim İçeriği;

Defteri Kebir Muhasebesi

 • Ana Hesap Planının Yarat/ Değiştir/ Görüntüle
 • Ana Hesap Belge Girişleri ( Borç/Alacak ve Kayıt Anahtarı Mantığı ile)
 • Genel Kayıtların Oluşturulması (Borç/Alacak ve Kayıt Anahtarı Mantığı ile)
 • Ön Kayıt Belgelerinde Değişiklik/ Görüntüleme/ Silme İşlemleri/ Gerçek Kayda Dönüştürülmesi
 • Gerçek Kayıt Belgelerinde Değişiklik/ Görüntüleme / Ters Kayıt İşlemleri
 • Bilgi Sistemi

 Müşteriler Muhasebesi

 • Müşteri Kartları Yarat / Değişiklik / Görüntüleme
 • Ön Kayıt ve Gerçek Kayıt Fatura Girişleri ( Borç/Alacak ve Kayıt Anahtarı Mantığı ile)
 • Nakit ve Banka Tahsilatlarının Gerçekleşmesi
 • Müşteri Çek/Senetlerin Portföye Girişleri/ Bankaya Tahsile Gönderilmesi/ Tahsil Edilmesi/ Karşılıksız Çıkması/ İade Edilmesi
 • Ön Kayıt Belgelerinde Değişiklik/ Görüntüleme/ Silme İşlemleri/ Gerçek Kayda Dönüştürülmesi
 • Gerçek Kayıt Belgelerinde Değişiklik/ Görüntüleme / Ters Kayıt İşlemleri
 • Denkleştirme / Denkleştirmenin Geri Alınması/ Ters Kayıt İşlemleri
 • Müşteri Bakiyeleri Listeleri/ Müşteri Kalemleri Analizleri

Satıcılar Muhasebesi

 • Satıcı Kartları Yarat/ Değişiklik / Görüntüleme/
 • Ön Kayıt ve Gerçek Kayıt Fatura Girişleri ( Borç/Alacak ve Kayıt Anahtarı Mantığı ile)
 • Nakit ve Banka Ödemelerinin Gerçekleşmesi
 • Firma Çek/Senetlerin Satıcıya Keşide Edilmesi/ Ödenmesi
 • Ön Kayıt Belgelerinde Değişiklik/ Görüntüleme/ Silme İşlemleri/ Gerçek Kayda Dönüştürülmesi
 • Gerçek Kayıt Belgelerinde Değişiklik/ Görüntüleme / Ters Kayıt İşlemleri
 • Denkleştirme / Denkleştirmenin Geri Alınması/ Ters Kayıt İşlemleri
 • Satıcı Bakiyeleri Listeleri/ Satıcı Kalemleri Analizleri

 Kasa İşlemleri Muhasebesi

 • Satıcıya Ödeme/ Vergi Ödemeleri/ Bankaya Ödeme İşlemleri
 • Müşteriden Nakit Tahsilat/ Bankadan Tahsilat/ Genel Gelir Giriş İşlemleri

 
Eğitim Süresi;
40 Saat

Sertifika; Program tamamlandıktan sonra katılımcılara “EduAnka Program Katılım Sertifikası“  almaya hak kazanır.