SAP CO (Maliyet Muhasebesi ve Kontrol) Modülü – Uzman Kullanıcı Programı

SAP CO (Maliyet Muhasebesi ve Kontrol ) Modülü Genel Bilgi: Mali Muhasebe, Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Satış ve Dağıtım gibi ilgili modüllerle entegre olarak çalışan, karlılık ve maliyet ile ilgili planlama raporlama ve analiz için gerekli süreçlerin takip edilmesi sağlanmaktadır.

CO modülünün temel işlevi; gerçekleşen olayları raporlamanın yanı sıra planlamadır.

SAP CO, rapor ve analiz olanağını sağlarken SAP’ ın hemen hemen tüm modüllerinden beslenmektedir.

CO modülü; Ürün Maliyetlendirme, Genel Gider Kontrolü, Masraf ve Gelir Çeşidi Muhasebesi, Kar Merkezi, Karlılık Analizi, Masraf Yeri Muhasebesi ve İç Siparişler Muhasebesi olmak üzere birbiriyle entegre çeşitli alt modüllerden oluşmaktadır.

Hedef: Şirketlerin masraf yerlerinin ve kar merkezlerinin faaliyetlerini yürütebilecek, uzman, kıdemli uzman, sorumlu/şef, müdür pozisyonlarında çalışacak SAP ERP sistemine hakim kullanıcılar yetiştirmektir.

Eğitim Ön Koşulu     :  Maliyet Muhasebesine hakim olmak

Eğitim İçeriği;

 • Masraf Çeşidi Oluşturma / Muhasebesi
 • Masraf Yeri Oluşturma / Masraf Yeri Muhasebesi
 • İç Siparişler Oluşturma / Gider Kayıtlarının Oluşturulması
 • Duran Varlık Tanımlama / Y.O.Y. Oluşturma
 • Masrafların Yüklenmesi
 • Y.G. Kayıtları / Giderlerin Dağıtımı
 • S.D.G. Kayıtları / Giderlerin Dağıtımı
 • Ü.G.Kayıtları / Giderlerin Dağıtımı
 • Karlılık Analizi
 • Kar Merkezi Tanımlama/ Kar Merkezi Muhasebesi
 • Ürün Maliyeti Muhasebesi
 • Raporlama

Eğitim Süresi: 40 Saat

Sertifika; Program tamamlandıktan sonra katılımcılara “EduAnka Program Katılım Sertifikası“  almaya hak kazanır.