SAP Danışmanlık Eğitimleri

SAP Kullanıcı Eğitimleri

SAP MM Modül Danışmanlığı Hakkında

SAP MM Modülü, tedarik zincirindeki tüm görevleri kapsayan Lojistik temel modüllerindendir. Planlama, satın alma, satıcı değer...

SAP MM Modülü Kullanıcı Eğitimi Hakkında

İşletmelerin, hammadde, yarımamul, mamul ve ticari mal gibi stoklarının yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması, ürün ağaç yapısı, depolama, ...

SAP HR Modül Danışmanlığı Hakkında

SAP HR (İnsan Kaynakları Modülü), bir işletmenin işe alma sürecinden başlayarak, personel ile ilgili tüm süreçlerini içermektedir. İnsan Kaynakları M...

SAP HR Modülü Kullanıcı Eğitimi Hakkında

İşletmelerin, İnsan Kaynakları Departmanı’ ndaki işe alma sürecinden başlayarak, personel izin yönetimi, performans yönetimi, ...

SAP FI Modül Danışmanlığı Hakkında

SAP FI modülü, SAP ERP’ nin en önemli ve en çok kullanılan modüllerinden biridir. FI modülü hemen hemen her sektörde ve her ölçekteki firmada kul...

SAP FI Modülü Kullanıcı Eğitimi Hakkında

İşletmelerin muhasebe departmanlarında mali ve muhasebesel faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tüm muhasebesel kayıtlarının ...

SAP CO Modül Danışmanlığı Hakkında

SAP CO Modülü; Kontrol, maliyet unsurlarını, maliyet merkezlerini, kar merkezlerini, iç siparişleri ve işlevsel alanı vb. kapsayan ana verileri yönetmeyi...

SAP CO Modülü Kullanıcı Eğitimi Hakkında

Mali Muhasebe, Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Satış ve Dağıtım gibi ilgili modüllerle entegre olarak çalışan, karlılık ve maliyet ile ...

SAP ABAP Modül Danışmanlığı Hakkında

ABAP (Advanced Business Application Programming), SAP AG tarafından geliştirilen, SAP NetWeaver ABAP uygulama sunucusu platformu ve üzerinde çalışan...

SAP PP Modülü Kullanıcı Eğitimi Hakkında

SAP PP modülünde, işletmenin tüm üretim ve planlama faaliyetlerinin etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayan iş süreçlerinin ...

SAP SD Modül Danışmanlığı Hakkında

SAP SD (Satış ve Dağıtım) Modülü, şirketlerin satış aktiviteleri, müşteri bilgi kaydı, teklif, sipariş, sevkiyat, nakliye, faturalama, fiyatlandırma gibi süreçlerin...

Öğrenci Yorumları